Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Politikamız

BİZE ULAŞIN

Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Politikamız

Firmamız, çevre ve iş sağlığı güvenliği konularında etkin bir yönetim anlayışı benimsemektedir. Bu bağlamda, çevresel sürdürülebilirlik ve çalışanların sağlığı ile güvenliğini korumak, iş faaliyetlerimizin ayrılmaz bir parçasıdır.

Çevresel Sorumluluk
Firmamız, çevre dostu uygulamaları destekler ve çevresel etkilerimizi en aza indirmek için sürekli olarak çaba sarf eder. Atıkların azaltılması, enerji verimliliği ve geri dönüşüm konularında sürekli iyileştirme hedeflerini benimseriz. Çevresel yasal düzenlemelere ve standartlara tam uyum, iş süreçlerimizin ayrılmaz bir parçasıdır.

İş Sağlığı ve Güvenliği
Çalışanlarımızın sağlığını ve güvenliğini ön planda tutarız. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm yasal düzenlemelere ve standartlara uyarız. Çalışanlarımıza düzenli eğitimler sağlar ve iş yerinde güvenli bir ortam oluşturmak için sürekli çaba gösteririz. İş kazalarını önlemek ve meslek hastalıklarını azaltmak için etkin önlemler alır, olayları analiz eder ve sürekli olarak iyileştirme sağlamak için yönetim sistemlerimizi güncelleriz.

Sürdürülebilirlik ve Toplumsal Sorumluluk
Firmamız, sürdürülebilirlik ilkelerine bağlı kalarak toplumsal sorumluluğunu yerine getirir. Sosyal ve çevresel etkileri en aza indirmek amacıyla iş süreçlerimizi sürekli olarak gözden geçiririz. Toplumumuza değer katma ve pozitif bir etki yaratma hedefiyle çeşitli sosyal sorumluluk projelerine katılırız.

Bu politika, firmamızın çevre ve iş sağlığı güvenliği performansını sürekli olarak geliştirme taahhüdünü yansıtmaktadır. Tüm çalışanlarımız, bu prensiplere bağlı kalarak çevresel sürdürülebilirlik ve iş sağlığı güvenliği konularında birlikte çalışmaktadır.

Çalışan Gelişimi ve Katılımı
Çalışanlarımızın sürekli gelişimini destekler ve onların katılımını teşvik ederiz. Ekip çalışması ve iletişim, firmamızın başarısının temel taşlarıdır. Çalışanlarımızın memnuniyeti, iş süreçlerimizin verimliliğine doğrudan katkı sağlar.

İnovasyon ve Sürekli İyileştirme
Yenilikçi düşünceyi teşvik eder ve sürekli iyileştirme prensibini benimseriz. İş süreçlerimizi düzenli olarak gözden geçirir ve verimliliği artırmak, maliyetleri azaltmak ve müşteri memnuniyetini artırmak için yenilikçi çözümler ararız. Bu kalite politikası, firmamızın kalite yönetim sistemine bağlılığını ve sürekli gelişim misyonunu yansıtmaktadır. Tüm çalışanlarımız, bu prensiplere bağlı kalarak müşteri memnuniyetini ve iş mükemmelliğini sağlamak için birlikte çalışmaktadır.